வரலாறு புரண்டு படுக்கும்

சத்யானந்தன்

பலரை சிறையில் அடைத்த
வாளும் கிரீடமும்
சிறைப்பட்டிருக்கின்றன

அருங்காட்சியகத்தில்
உயரமான மாணவர்களுக்குக் கூட
பெருமிதமான வரலாறு
சிறு குறிப்புகளின் ஊடே பிடிபடவில்லை

சிறுவரை அழைத்து வந்த
ஊர்தியில் யாருமில்லை
வெற்றிடமுமில்லை

பையன்கள் விளையாடுவர்
காட்சிக் கூடத்துக் காணொளிப் பதிவு இயங்கும்
வரலாறு புரண்டு படுக்கும்
சிலிக்கான் சில்லுகளில்

வெளியே வெய்யிலில்
மௌனமாய்
திறந்த அடைப்பில்
வரலாற்றின் உள் அறிந்த
அரிய பார்வையாளனாய்
கல் மரம்

Series Navigationநிழல் தரும் மலர்ச்செடிபோபால் : சவத்தின் விலை மிகச் சொற்பம்