வானவில் (இதழ் 121)

வானவில்‘ 11வது ஆண்டில்

VAANAVIL issue 121 – January  2021 has been released and is now available for download at the link below.

2021 ஆண்டு தை  மாதத்திற்குரிய வானவில் (இதழ் 121) வெளிவந்துவிட்டது. இதனை கீழுள்ள இணைப்பில் பதிவிறக்கம் செய்யலாம்.

Please click on the link below to read the issue.

இதழினை வாசிப்பதற்கு கீழுள்ள இணைப்பினை அழுத்தவும்.

https://manikkural.files.wordpress.com/2021/01/vaanavil-121_2021.pdf

கீழுள்ள இணைப்பில் அனைத்து வானவில் இதழ்களையும் வாசிக்கலாம்.

http://manikkural.wordpress.com/

வானவில் இதழின் முகநூல் பக்கம்: வானவில்

‘Vaanavil’ is a registered member of the National Ethnic Press and Media Council of Canada.

Series Navigationமூன்று ஆப்பிரிக்க அமெரிக்கக் கவிதைகள்வீடு “போ, போ” என்கிறது