வௌவால்களின் தளம்

அன்று

நீ வீசிய பந்தை

நான் அடித்து

உடைந்த ஜன்னலின்

பின்னிருந்தெழுந்த

கூக்குரல் தேய

மறைந்தோம்

கணப் பொழுதில்

வெவ்வேறு திசைகளில்

 

உன் பெயர் முகம்

விழுங்கிய

காலத்தின் வெறொரு

திருப்பத்தில்

ஒற்றை மழைத்துளி

பெருமழையுள்

எங்கே விழுந்ததென்று

பிரித்தறியாத

செவிகளை

பன்முனைக்

கூக்குரல்கள் தட்டும்

 

காட்டுள்

இயல்பாய்

மீறலாய் இரு

வேட்டைகள்

நகரின் நுட்ப

மௌனங்கள் ஓலங்கள்

இடைப்பட்ட

விளையாட்டு

விதிகள் மீறல்களில்

பெயர்கள் முகங்கள்

நாணயங்கள் உரசும்

ஒலிகளாய்

 

ஒரு வரவேற்பறையின்

நாசூக்கு

விசாரணை அறையின்

இறுக்கம்

நீதிமன்றத்தின்

சறுக்குமர விளையாட்டு

சிறையின்

அழுத்தம்

வணிக வளாகத்தின்

ஒப்பனை

இதில் எதையும்

நினைவிலிருந்து

நிகழ்காலத்தில் அரங்கேற்றும்

மின்னணு சாதனம்

 

மலைப்பாதை

குகைகளுக்குள்

தற்காலிகமாய்

பகலிரவு

பாராதிருக்கும்

வெளவால்கள் இருப்பிடத்

தளமாய்

 

Series Navigationதொடுவானம் 121. ஜப்பானியர் சரண்