வௌவால்களின் தளம்

Spread the love

அன்று

நீ வீசிய பந்தை

நான் அடித்து

உடைந்த ஜன்னலின்

பின்னிருந்தெழுந்த

கூக்குரல் தேய

மறைந்தோம்

கணப் பொழுதில்

வெவ்வேறு திசைகளில்

 

உன் பெயர் முகம்

விழுங்கிய

காலத்தின் வெறொரு

திருப்பத்தில்

ஒற்றை மழைத்துளி

பெருமழையுள்

எங்கே விழுந்ததென்று

பிரித்தறியாத

செவிகளை

பன்முனைக்

கூக்குரல்கள் தட்டும்

 

காட்டுள்

இயல்பாய்

மீறலாய் இரு

வேட்டைகள்

நகரின் நுட்ப

மௌனங்கள் ஓலங்கள்

இடைப்பட்ட

விளையாட்டு

விதிகள் மீறல்களில்

பெயர்கள் முகங்கள்

நாணயங்கள் உரசும்

ஒலிகளாய்

 

ஒரு வரவேற்பறையின்

நாசூக்கு

விசாரணை அறையின்

இறுக்கம்

நீதிமன்றத்தின்

சறுக்குமர விளையாட்டு

சிறையின்

அழுத்தம்

வணிக வளாகத்தின்

ஒப்பனை

இதில் எதையும்

நினைவிலிருந்து

நிகழ்காலத்தில் அரங்கேற்றும்

மின்னணு சாதனம்

 

மலைப்பாதை

குகைகளுக்குள்

தற்காலிகமாய்

பகலிரவு

பாராதிருக்கும்

வெளவால்கள் இருப்பிடத்

தளமாய்

 

Series Navigationதொடுவானம் 121. ஜப்பானியர் சரண்