கலில் கிப்ரான் கவிதைகள் (1883-1931) ஞானத்தைப் பற்றி (கவிதை -45 பாகம் -4)

This entry is part 34 of 38 in the series 10 ஜூலை 2011

மூலம் : ஓவியக்கவி கலில் கிப்ரான்
தமிழாக்கம் : சி. ஜெயபாரதன், கனடா

“நானோர் உண்மை உரைப்பேன் :  மனித சிந்தனைகள் கண்ணுக்குத் தெரியும் உலகுக்கு மேலே உயரத்தில் உள்ள ஓர் வாழ்தளத்தில் வீற்றிருப்பவை.  அதன் வான மண்டலத்தில் புலன் உணர்ச்சி முகில் எதுவும் தோன்றி மறைப்ப தில்லை.  கற்பனை யானது கடவுளின் அரங்கத்துக்குப் பாதை காட்டுவது.  ஆங்கே உலோகவியல் உலகிலிருந்து மனித ஆத்மா விடுதலை அடைந்த பிறகு தோன்றும் ஓர் மின்னல் காட்சியைக் காண முடியும்.

கலில் கிப்ரான். (The Goddess of Fantasy)

++++++++++++++
அறிதலும் புரிதலும்
++++++++++++++

ஆக்கப் பணிகள் புரியம்
ஓர் சிற்றறிவு
ஓய்ந்து சலித்துக் கிடக்கும்
பேரறிவை விட
மேலானது
கால விளிம்பு தாண்டி !
உலோகப் பொருட்களுடன்
ஒட்டிப் பிணைந்துள்ள
உனக்கு
உலோக யுகத்தை மதியாய் என
உன்னறிவு
எச்சரிக்கை செய்தால்
சத்தியப் பீடத்தில்
சரண்புகத் தகுதி பெறாய் !

+++++++++

மனிதப் பலவீனம்,
மாபெரும் இடரைத் தாண்டிப்
படியேற
உன்னறிவு
தடை செய்யு மாயின்,
நேர் வழியில்
நீ உன் நாட்டாரை
வழிநடத்த வில்லை ஆயின்
மெய் யாகத்
தகுதிக் குறை உள்ள துனக்கு !
நேர்மை குன்றி வாழ்வாய்
தீர்ப்பு நாள் வருவரை !

++++++++++++

ஞானியர் தம்வாய் மொழிகளைத்
தேடிக் கொள் !
வாழ்வில் கடைப்பிடி !
வசிப்புக்கு விதி யாக்கு !
மனப் பாடம் செய்து
ஒப்பிப் பதைத்
தவிர்த்திடு !
புரியாமல் இருப்பதைத்
திரும்பத் திரும்ப
மனப் பாடம் செய்பவன்
பொதி சுமக்கும்
கழுதைக்கு நிகர் !

(முற்றும்)

****************

தகவல் :

1. The Prophet By : Kahlil Gibran, Published By : Senate (2003)

2. The Prophet By : Kahlil Gibran Published, By Wordsworth Editions Ltd. (1996)

3. Tears & Lauhgter By : Kahlil Gibran, Published, By : Castle Books (1993)

4. The Voice of The Master By : Kahlil Gibran Translated from Arabic By : Anthony Ferris (1967)

5. Thoughts & Meditations By : Kahlil Gibran Translated from Arabic By : Anthony Ferris (1968)

For further information:
The Prophet By Kahlil Gibran :

http://www.katsandogz.com/gibran.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Khalil_Gibran

http://www.inner-growth.info/khalil_gibran_prophet/main.htm

Kahlil

Gibran Art Gallery :
http://www.inner-growth.info/khalil_gibran_prophet/html/galleries/gibran_gallery1.htm

*********************
S. Jayabarathan [jayabarat@tnt21.com] (July 5, 2011)

 

Series Navigationகவிஞானி ரூமியின் கவிதைகள் (1207 -1273) இரு கதைகளுக்கு இடையே (கவிதை -40 பாகம் -2)தூரிகையின் முத்தம்.
jeyabharathan

சி. ஜெயபாரதன், கனடா

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *