தமிழர் வகைதுறைவள நிலையம் வழங்கும் “அரங்கின் குரல்” உயிர்ப்பு (நாட்டிய நாடகம்)

author
0 minutes, 8 seconds Read
This entry is part 1 of 44 in the series 16 அக்டோபர் 2011
தமிழர் வகைதுறைவள நிலையம் வழங்கும்
“அரங்கின் குரல்”
உயிர்ப்பு (நாட்டிய நாடகம்)
நடன அமைப்பு, நெறியாள்கை:
வசந்தா டானியல்
அடேலின் கைக்குட்டை (நாடகம்)
ஆக்கம், இயக்கம்:
பா.அ.ஜயகரன்
October 22, 2011 – 6:00 P.M
October 23, 2011 – 4:00 P.M
Yorkwoods Library Theatre
1785 Finch Ave., West


Tamil Resource Centre (Thedakam)
Toronto, Ontario, Canada
416 275 0070thedakam@gmail.com
www.trcto.org

Series Navigationஏழ்மைக் காப்பணிச் சேவகி (Major Barbara) மூவங்க நாடகம் (இரண்டாம் அங்கம்) அங்கம் -2 பாகம் – 11
author

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *