வால்ட் விட்மன் வசனக் கவிதை -27 என்னைப் பற்றிய பாடல் – 21 (Song of Myself) மூர்க்கத் தோழன் .. !

This entry is part 18 of 24 in the series 9 ஜூன் 2013

 

 Walt Whitman

 (1819-1892)

(புல்லின் இலைகள் –1)

 

மூலம் : வால்ட் விட்மன்
தமிழாக்கம் : சிஜெயபாரதன்கனடா

 

  

மூர்க்கனாய் நட்புடன் பழகுபவன்

யாராய் இருக்கலாம் ?

நாகரீக மலர்ச்சிக்குக் காத்திருப் போனா ?

அல்லது அதற்கப்பால்  

செல்வோனா ?

அல்லது நாகரீ கத்தைக்

கைக்கொள்ள முனை வோனா ?

வெட்ட வெளியிலே

வளர்க்கப் பட்ட

தென் மேற்கு மாநிலத் தானா ?

அன்றிக் கனடா வாசியா ?

மிஸ்ஸிப்பி நில வாசியா ?

ஐயோவா, ஆரகன்

அல்லது

கலிஃபோர் னியா வாசியா ?

மலை நாட்டவனா ?

வடக்குச் சம வயலில் வசிப்போனா ?

கப்பல் பயணியா,

கடற் படை வாசியா ?

 

 

எங்கே அவன் சென்றாலும்

ஆடவர் பெண்டிர் அவனை விரும்பி

ஏற்றுக் கொள்வார்;  

தம்மை அவன் விரும்பிடவும்,

தம்முடன் அவன் தங்கவும்,  

தயக்க மின்றித் தொட்டுப்

பழகவும், பேசவும்,

விழைவார் !

பனித் தட்டுகள் போல்

விதிமுறை ஏதும் அற்றவன்

பரட்டைத் தலையன் !

சிரிப்பாளி,

சூதறியாப் பேச்சாளி !

அற்பச் சொற்கள் சொல்பவன்

புற்களைப் போல்.

மெது நடை, பொது நடத்தை

பழக்க வழக்கம், புதிய

பண்பு மலர்ச்சி ! அவரெல்லாம்

விரல் நுனியில் வந்த

பரம்பரைப்

புது வடிவத் தோன்றல்கள் !

உடல் வாசனை, மூச்சுக் காற்று  

மிதந்து வரும் !

வெளிப்படும் குணங்கள் அவன்

விழிகளி லிருந்து !

 

+++++++++++++

தகவல்:

  1. The Complete Poems of Walt Whitman , Notes By : Stephen Matterson [2006]
  2.  Penguin Classics : Walt Whitman Leaves of Grass Edited By : Malcolm
    Cowley [First 1855 Edition] [ 1986]
  3. Britannica Concise Encyclopedia [2003]
  4. Encyclopedia Britannica [1978]
  5. http://en.wikipedia.org/wiki/Walt_Whitman [November 19, 2012]
  6. http://jayabarathan.wordpress.com/abraham-lincoln/
    [ஆப்ரஹாம் லிங்கன் நாடகம்]

********************
jayabarat@tnt21.com [S. Jayabarathan] (June 4, 2013)

http://jayabarathan.wordpress.com/

Series NavigationNH அவிநாசி திருச்சிசாலைச் சித்திரங்கள் – இளஞ்சேரலின் சிறுகதைகள்வேர் மறந்த தளிர்கள் – 6,7
jeyabharathan

சி. ஜெயபாரதன், கனடா

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *