இளைப்பாறல்

This entry is part 1 of 23 in the series 29 ஜூன் 2014

சற்று
நில்.

மண்
பற்றிக் கொள்ளட்டும்.

திரிந்தலையும் மேகங்களைக் கண்டு பறந்தலையும் பறவைகள்
உன்னிடம் சேருங் கால்

இளைப்பாறுவாய்
நீ

நினைப்பொடுங்கி
நிழல் பரப்பும் தருவாகி.

கு.அழகர்சாமி

Series Navigation
author

கு.அழகர்சாமி

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *