வால்ட் விட்மன் வசனக் கவிதை – 84 ஆதாமின் பிள்ளைகள் – 3

This entry is part 1 of 20 in the series 20 ஜூலை 2014

வால்ட் விட்மன் வசனக் கவிதை – 84
(1819-1892)

ஆதாமின் பிள்ளைகள் – 3
(Children of Adam)
(That Shadow My Likeness)
(Full of Life Now)
என் நிழல் என்னைப் போலவே !
முழுத் துடிப்புள்ள என் வாழ்வு !

மூலம் : வால்ட் விட்மன்
தமிழாக்கம் : சி. ஜெயபாரதன், கனடா

1. என் நிழல் என்னைப் போலவே !

என்னைப் போலிருக்கும் என் நிழல்

முன்னும் பின்னும் போகும்,

வாழ்வு முறை தேடிக் கொண்டு

பேரம் பேசி,

பிதற்றிய வண்ணம் !

எத்தனை முறை நான் நிற்ப துண்டு

அதன் புலப் பெயர்ச்சியைப்

பார்த்துக் கொண்டு ?

எத்தனை முறை கேட்ட துண்டு,

நான் ஐயப்பா டோடு

என் நிழல் மெய்யாக

நான் தானா வென்று !

இந்தப் பாடல்களை எல்லாம்

சிந்து பாடும்

என் காதற் பெண்டிர்

மத்தியில்,

சந்தேகிப்ப தில்லை

நான் தானா

என் நிழலென்று !

++++++++++++++++++++

2. முழுத் துடிப்புள்ள என் வாழ்வு !

முழுத் துடிப்புள்ள என் வாழ்வு

கண்ணுக்குப் புலப்படும்

எளிமை யானது மேலும்

சிக்கன மானது,

நாற்பது வயதாகுது எனக்கு,

எண்பத்தி மூன்று வயது

ஐக்கிய

அமெரிக்கா வுக்கு !

நூறு வயதாக வில்லை

இன்னும்.

பன்னூறு வயதைத் தொட

வேண்டும் !

நீ இவற்றைப் படித்தால்

தெரியும் நான்

தெரியாமல் போவேன் என்று !

இப்போது நீ சிக்கனமாய்

என்னுடன் வாழ்ந்து

மகிழ்வாய்.

இருப்பதாய்க் கற்பனை செய்து

என்னைத் தேடி

என் பாடல்களைப் படித்தால்

நானுன் தோழனாய்த்

தோன்றுவேன்.

உன்னோடு நான்

உடனிருப்பதாய் இருக்கட்டும்.

உறுதியாக !

+++++++++++++++++++++++

தகவல்:

1. The Complete Poems of Walt Whitman , Notes By : Stephen Matterson [2006]

2. Penguin Classics : Walt Whitman Leaves of Grass Edited By : Malcolm Cowley [First 1855 Edition] [ 1986]
3. Britannica Concise Encyclopedia [2003]

4. Encyclopedia Britannica [1978]

5. http://en.wikipedia.org/wiki/Walt_Whitman

S. Jayabarathan [jayabarathans@gmail.com] July 17, 2014

Series Navigation
jeyabharathan

சி. ஜெயபாரதன், கனடா

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *