முக்கோணம்

This entry is part 19 of 26 in the series 23 ஆகஸ்ட் 2015

சத்யானந்தன்

என் பிரச்சனையில்
தலையிட்டவர்கள்
அதை
மேலும் சிக்கலாக்கினார்கள்

எனக்காகப்
பரிந்து பேசியவர்கள்
என்னை
தர்மசங்கடத்துக்கு ஆளாக்கினார்கள்

வலியவந்து உதவிகளின்
தாக்கம்
பல வருடங்கள்
என் வழிகளை மறித்தது

என் முனைப்பில்
திட்டமிடல் இயங்குதல்
எல்லாம் புறத்தில்
தீர்மானிக்கப்படும் திசையில்

தற்காலிக சகபயணி
எதிர்ப்பயணி யாவரும்
ஒரு அமைப்பின்
பன்முகங்கள்

உன் உரிமை
என் கனவு
என்றும் நேரெதிராய்
அமைப்பின் அதிகாரம்
என்னும் புள்ளி
மூன்றாவதாய்

எட்டு திக்கும்
முக்கோணத்துக்குள்

Series Navigationபாவேந்தரின் காதற் குற்றவாளிகள்– இசை – தமிழ் மரபு (2)
author

சத்யானந்தன்

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *