பொங்கல்

This entry is part 10 of 10 in the series 21 ஜனவரி 2018

 

மூன்று பாகத்தில்

மொத்த வாழ்க்கை

 

விதைத்தல்

வளர்த்தல்

அறுத்தல்

 

கருவை விதைத்து

கற்பனை வளர்த்தால்

கலைகள் அறுவடை

 

அறத்தை விதைத்து

பொருளை வளர்த்தால்

இன்பம் அறுவடை

 

நல்லறம் விதைத்து

இல்லறம் வளர்த்தால்

மழலை அறுவடை

 

உண்மை விதைத்து

உழைப்பை வளர்த்தால்

ஊதியம் அறுவடை

 

அன்பை விதைத்து

பாசம் வளர்த்தால்

சொந்தங்கள் அறுவடை

 

நன்னெறி விதைத்து

நடுநிலை வளர்த்தால்

நல்லாட்சி அறுவடை

 

நீர்த்துளி விதைத்து

முகில்கள் வளர்த்தால்

மழை அறுவடை

 

ஏழிசை விதைத்து

இன்னிசை வளர்த்தால்

இனிமை அறுவடை

 

பொறுமை விதைத்து

புன்னகை வளர்த்தால்

தலைவன் அறுவடை

 

தனிமை விதைத்து

தவங்கள் வளர்த்தால்

ஞானம் அறுவடை

 

நன்றி விதைத்து

நட்பை வளர்த்தால்

நண்பர்கள் அறுவடை

 

நெல்லை விதைத்து

பயிர்கள் வளர்த்தால்

மகசூல் அறுவடை

 

மூன்றே பாகத்தில்

மொத்த வாழ்க்கை

சொல்ல வந்ததே

பொங்கல்  பண்டிகை

 

அமீதாம்மாள்

 

Series Navigationதொடுவானம் 205. உரிமைக் குரல்.
author

அமீதாம்மாள்

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *