குழந்தைகளும் மீன்களும்

This entry is part 4 of 11 in the series 26 ஜனவரி 2020

கு. அழகர்சாமி

(1)

கண்ணாடித் தொட்டிக்குள் நீரில்

கலர் கலராய் நீந்தும் மீன்கள்

கண்டதும் கல கலவென்று

குதித்துத் துள்ளும்

நிலம் துள்ள

குட்டிக் குட்டி

மீன்கள்-

குழந்தைகள்!

(2)

தூண்டிலில் பிடிபட்ட மீன்

துள்ளி விழும்

தரையில்.

துடி துடிக்கும்;

துவளும்.

மெல்ல

அடங்கும்.

மெதுவாய்க் குழந்தை

தொடும்-

மூடிய

விழிகள் திறந்து-

தரை மீது கடைசியாய்த் துள்ளி

மலங்க நோக்கும் குழந்தையின்

விழிக் கடலில்

கடைசியாய்

நீந்தும்

மீன்.

Series Navigationகள்ளா, வா, புலியைக்குத்துதிருப்பூரில் ஒரு நாள் திரைப்பட விழா 24/1/2020
author

கு.அழகர்சாமி

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *