ஜெனரல் எலெக்டிரிக் கம்பெனி இந்தியாவில் 44,444 ஆம் காற்றாடி சுழற்தட்டைத் [Wind Turbine] தயாரித்துள்ளது

This entry is part 2 of 18 in the series 11 ஜூலை 2021

 

Posted on July 9, 2021
GE Renewable Energy announced today it has produced its 44,444th wind turbine blade at LM Wind Power’s wind turbine blade manufacturing sites in India. These blades have been manufactured in the two factories located near Bangalore, Karnataka and in Vadodara, Gujarat.

தற்போதைய இந்தியாவின் குறிக்கோள் திட்டங்களில் முதன்மையானது மின்சக்தி உற்பத்தி பெருக்க பசுமை எரிசக்தி பயன்பாடு, மீள்புதிப்பு முறைப்பாடு [Green Energy & Renewable Systems] அமைப்புகள் ஏற்படுத்துவது. பொதுவாக சூரியக் கதிர்ச்சக்தி மூலமும், காற்றாடிச் சுழலிகள் மூலமும் இந்தியாவில் பசுமை எரிசக்தி மின்சக்தி ஏற்பாடுகள் “ஏறி இறங்கும்” [Swing Loads] தேவைக்கும், அடிப்படை நிலைமைக்கு [Baseload] நீரூட்டு மின்சக்தி, நிலக்கரி வெப்ப மின்சக்தி நிலையங்கள், அணுமின்சக்தி நிலையங்கள், [Hydro Electric, Thermal Coal Power, Nuclear Power Stations] தற்போது இயங்கி வருகின்றன.

இக்கட்டுரை காற்றாடிச் சுழலி மின்சக்திக்கு தேவையான சுழற்தட்டுகள் [Rotating Blades] தயாரிக்க ஜெனரல் எலெக்டிரிக் கம்பெனி கர்நாடகா பெங்களூரு, குஜராத் வடோதரா, நகரங்களில் தமது யந்திர ஆலைகள் அமைத்துள்ளதைப் பற்றி விபரம் தருகிறது.

Renewable energy producer Boralex and Vestas have entered a 15-years full scope service contract in France that includes 280 MW from Boralex’s portfolio of Vestas wind parks in France.

Vestas now provides O&M service to over 50,000 wind turbines and around 9,500 dedicated service colleagues across 73 countries work committedly to maintain and support the biggest wind turbine fleet in the world

2021 ஜூனில் ஜெனரல் எலெக்டிரிக் கம்பெனி தமது 44,444 ஆவது சுழற்தட்டு தயாரிப்பை இந்தியாவில் செய்துள்ளதாகப் பெருமைப் பட்டுக் கொண்டது. தணிவாற்ற மின்சக்தி ஏற்பாடுகள் [LM Wind Power Operations] பெங்களூருவில் 1994 துவங்கின. அப்போது 11 கிகா வாட்ஸ் [11 Gega Watts] திறம் கொண்ட, காற்றாடி மின்சக்தி நிலையம் சுமார் 6 மில்லியன் இல்லங்களுக்கு மின்சாரம் அனுப்பப் பட்டது

See the source image

Wind power by state

Muppandal Wind farm near NH44 Muppandal Wind Farm in Tamil Nadu

There is a growing number of wind energy installations in states across India.

STATE TOTAL CAPACITY (MW)
Tamil Nadu 9231.77
Gujarat 7203.77
Maharashtra 4794.13
Karnataka 4753.40
Rajasthan 4299.73
Andhra Pradesh 4077.37[28]
Madhya Pradesh 2519.89
Telangana 128.10
Kerala 62.50
Others 4.30
Total 37090.03
Development of wind power in India began in December 1952, when Maneklal Sankalchand Thacker, a distinguished power engineer, initiated a project with the Indian Council of Scientific and Industrial Research (CSIR) to explore the possibilities of harnessing wind power in the country. The CSIR established a Wind Power Sub-Committee under P. Nilakantan, which was assigned the task

Iberdrola will build its next wind farm in Spain, the Herrera Complex, with the most powerful onshore wind turbine, after awarding Siemens Gamesa the contract to supply the first SG 4.5-145 wind turbines, with a 4.5 MW power unit; which is almost seven times more powerful than the first wind turbines installed in Spain more than two decades ago.

இந்தியாவில் காற்றாடி மின்சார உற்பத்தி பேரளவு என்று அறியப்படுகிறது. ஜெனரல் எலெக்டிரிக் கம்பெனி 55 செட்ஸ் கடற்கரை காற்றாடிச் சுழலி [2.7 – 132 மெகா வாட்] மின்சக்தித் தூண்கள் இந்தியாவில் கட்டுவதாக உடன்பாடு செய்துள்ளது. GE 148.5 மெகா வாட் திறமுள்ள யூனிட் 125,000 இல்லங்களுக்கு மின்சாரம் பரிமாறும்.

GE Renewable Energy And Continuum Green Energy Sign Large Wind Power Project In India. With more than 117 GW of turbines under service, Vestas helps remove over a hundred million tonnes of CO2 every year from the atmosphere by providing reliable, sustainable and cost-effective renewable energy, meeting global energy demand.

With more than 117 GW of turbines under service, Vestas helps remove over a hundred million tonnes of CO2 every year from the atmosphere by providing reliable, sustainable and cost-effective renewable energy, meeting global energy demand.

The increasing investment in wind energy is predicted to boost market growth over the forecast period. The growing environment protection regulations fuel the power generation industry for shifting to environment-friendly and cleaner energy resources. Different countries across the globe are focusing on the development of renewable energy power generation for reducing their dependence on conventional sources for power generation. Recently, it has been observed that investments in solar, wind, and other renewable energy sources are increasing continuously.The Nordex Group has closed the second quarter of 2021 with an order intake of 1,534.1 MW (Q2 2020: 888 MW). The intake of firm orders in the Projects segment (excluding the service business) reached a volume of 2,781.6 MW in the first half of 2021 (H1 2020: 2,531.9 MW). From April to June 2021, […]

Vestas has received a 92 MW order to power an undisclosed wind project in the U.S. The project consists of 22 V150-4.2 MW turbines.

Vestas has received a 92 MW order to power an undisclosed wind project in the U.S. The project consists of 22 V150-4.2 MW turbines. The order includes supply, transport, and commissioning of the turbines, as well as a multi-year Active Output Management 5000 (AOM 5000) service agreement, designed to ensure optimised performance of the asset

 

GE Renewable Energy to supply, install and commission 55 sets of its 2.7-132 onshore wind turbines
The 148.5 MW wind farm to power the equivalent of 125,000* households in India

தகவல்:

!. News Roundup: GE Renewable Energy’s LM Wind Power Produces 44,444th Blade In India| Jul 07, 2021 08:36 PM SGT

2. Vestas Wins 92 MW Order In The USA WindInsider

3. Nordex Group Receives Orders Of 1,534 Megawatts In The Second Quarter Of 2021 WindInsider

4. Iberdrola Will Build Its Next Wind Farm in Spain With the Most Powerful Onshore Wind Turbine WindInsider

5. GE Renewable Energy And Continuum Green Energy Sign Large Wind Power Project In India WindInsider

6. Boralex And Vestas Sign Full Scope Long-Term Service Agreement In France WindInsider

 

Series Navigationஉள்ளம் படர்ந்த நெறி- யில் கோவை எழிலன்பிழிவு
jeyabharathan

சி. ஜெயபாரதன், கனடா

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *