ஜப்பான் விண்வெளித் தேடல் ஆணையகம் தென் துருவத்தில் தடம் வைக்க நிலவை நோக்கி விண்சிமிழ் ஒன்றை ஏவியுள்ளது.

author
0 minutes, 53 seconds Read
This entry is part 3 of 3 in the series 10 செப்டம்பர் 2023

Successful Launch of the X-ray Imaging and Spectroscopy Mission (XRISM) and the Smart Lander for Investigating Moon (SLIM)

Sepember 7, 2023 (JST)

Japan Aerospace Exploration Agency

 The X-ray Imaging and Spectroscopy Mission (XRISM), and the Smart Lander for Investigating Moon (SLIM), were launched onboard the H-IIA Launch Vehicle No. 47 (H-IIA F47) at 8:42:11 am on September 7, 2023 (Japan Standard Time, JST) from the Tanegashima Space Center.

 The launch vehicle flew as planned, and it was confirmed that XRISM was successfully separated from the launch vehicle at about 14 minutes and 9 seconds after launch and SLIM at about 47 minutes and 33 seconds after launch.

 We would like to express our profound appreciation for the cooperation of all parties involved in the launch of XRISM and SLIM.

Related Links:
Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.
PRESS INFORMATION
Launch Result of the H-IIA Launch Vehicle No.47 (H-IIA F47) 

which carries aboard XRISM and SLIM External Link

Related Links

Series Navigationஇரண்டு கவிதைகள்
author

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *