தமிழின் முதல் இணைய வாரப்பத்திரிகை

28 ஜூன் 2020

An evening with P.A.Krishnan

Spread the love

Dear All

We propose to start the meeting on time and therefore we request you all to come before 4.00 pm.

Dinner will be served at the end the meeting by 7 pm and those wish to attend the dinner are expected to pay £5 per person.

Also please let us know well in time the names of those who wish to attend the dinner so that we could arrange for the dinner.

Hope you all attend. Please inform your friends as well about the event.

Yours Sincerely

R. Pathmanaba Iyer

 

PA Krishnan-27.05.2012

Series Navigationபிரபஞ்சத்தின் மகத்தான நூறு புதிர்கள் ! பூகோளத்தில் நீர் வெள்ளம் நிரப்பச் செய்த நிபுளா விண்வெளி மூலச் சுரப்பி.இன்றைய தமிழ் சினிமாவின் சென்டிமெண்ட் வியாபாரம்

Leave a Comment

Archives