தமிழின் முதல் இணைய வாரப்பத்திரிகை

22 நவம்பர் 2020

வினா ….

ஷம்மி முத்துவேல்

Spread the love

இருளை உள்ளடக்கியே
பரவிக்கொண்டிருக்கின்றன
வெளிச்சக் கீற்றுக்கள்

எங்கும் துளை போட இயலாமல்
காற்றுவெளியில் இறுகி
கோளங்களாய் உருண்டு
வீசப்படாத எரிபந்துகளாய்
அந்தக் கோள்கள்…

வழி எனும் விடை தெரிந்தோ தெரியாமலோ
திசை எங்கிலும் விரவிக் கொண்டே
தனித்தொரு பாதையமைத்து
எதிலும் படாமல் விலகியே செல்லும்

என்றும் விடை தெரிவதே இல்லை
சில கேள்விகளுக்கு மட்டும்

ஷம்மி முத்துவேல்

Series Navigationசனி மூலையில் தான் நானும்இறந்து போன எழுத்தாளர்களைப் பற்றிய குறிப்புக்கள் பற்றிச் சில குறிப்புக்கள்

One Comment for “வினா ….”

  • ramani says:

    Rays of light spread having darkness in built. The opposite is also equally true. Darkness is pregnant with rays of light. Finding what is inside depends on the intensity to unravel. All the questions under the sun have answers but the answers may not always be the ones we want them to be.


Leave a Comment

Archives