தமிழின் முதல் இணைய வாரப்பத்திரிகை

27 செப்டம்பர் 2020

தந்தையர் தினம்

அமீதாம்மாள்

Spread the love

அச்சாணிக்
கெதற்கு ஆராதனை
அச்சாணி தந்தை

ஆழ் கடலுக்
கெதற்கு ஆரவாரம்
ஆழ்கடல் தந்தை

வேர்களுக்
கெதற்கு வெளிஅழகு
வேர்கள் தந்தை

அஸ்திவாரங்கள்
ரசிக்கப்படுமோ?
அஸ்திவாரங்கள் தந்தை

விதை காக்கும் உமிகள்
விரும்பப்படுமோ?
உமிகள் தந்தை

ருசி தரும் உப்பு
ருசிக்கப்படுமோ?
உப்பு தந்தை

சுமைதாங்கியைத் தாங்க
சுமைதாங்கி ஏது?
சுமைதாங்கி தந்தை

இமைகளைக் காக்க
இமைகள் ஏது?
இமைகள் தந்தை

சூரியனுக் கோர் தினம்
சந்திரனுக் கோர் தினம்
இருக்கு மென்றால்
தந்தையர்க்கும்
இருக்கட்டுமே
தந்தையர் தினம்.

அமீதாம்மாள்

Series Navigationஇரண்டாவது கூடங்குள ரஷ்ய அணுமின் உலை 1000 மெகாவாட் ஆற்றல் உச்சத்திறனில் இயங்குகிறதுராஜஸ்தான் முதல் பழனி வரை – மாட்டுக்கறி வன்முறை

Leave a Comment

Archives