தமிழின் முதல் இணைய வாரப்பத்திரிகை

20 ஜனவரி 2019

செயற்கை நுண்ணறிவுச் சர்ச்சைகள் – பகுதி 2

ரவி நடராஜன்

இந்தப் பகுதியில் செயற்கை நுண்ணறிவு (Artificial Intelligence) பற்றிய ஒரு சிறிய அறிமுகம். இந்தத் துறையைப் பற்றிய விரிவான விடியோ தொடர் உன்களுக்கு பயனளிக்கும் என்று தோன்றினால். உங்கள் கருத்துக்களை கீழே பதிவு செய்யுங்கள்.

இந்த விடியோவில் சொன்னதை சற்று விரிவாக நான் எழுதிய கட்டுரைகளை இன்கே நீங்கள் படிக்கலாம்:

Series Navigationரஜினிக்கு ஒரு திறந்த மடல்.தலைவி இரங்கு பத்து

Leave a Comment

Archives