தமிழின் முதல் இணைய வாரப்பத்திரிகை

17 ஜனவரி 2021

Harry Belafonte வாழைப்பழ படகு

Spread the loveஹாரிக்கு தற்போது 84 வயது.

Harry Belafonte
Banana Boat Song

Hits: 30 Rate: iPod Translate
Favorites Email Print

Day-o, Day-ay-ay-o
Daylight come and me wan’ go home
Day, me say day, me say day, me say day
Me say day, me say day-ay-ay-o
Daylight come and me wan’ go home

Work all night on a drink a’ rum
Daylight come and me wan’ go home
Stack banana till the mornin’ come
Daylight come and me wan’ go home

Come, Mister tally man, tally me banana
Daylight come and me wan’ go home
Come, Mister tally man, tally me banana
Daylight come and me wan’ go home

It’s six foot, seven foot, eight foot BUNCH!
Daylight come and me wan’ go home
Six foot, seven foot, eight foot BUNCH!
Daylight come and me wan’ go home

Day, me say day-ay-ay-o
Daylight come and me wan’ go home
Day, me say day, me say day, me say day…
Daylight come and me wan’ go home

A beautiful bunch a’ ripe banana
Daylight come and me wan’ go home
Hide the deadly black tarantula
Daylight come and me wan’ go home

It’s six foot, seven foot, eight foot BUNCH!
Daylight come and me wan’ go home
Six foot, seven foot, eight foot BUNCH!
Daylight come and me wan’ go home

Day, me say day-ay-ay-o
Daylight come and me wan’ go home
Day, me say day, me say day, me say day…
Daylight come and me wan’ go home

Come, Mister tally man, tally me banana
Daylight come and me wan’ go home
Come, Mister tally man, tally me banana
Daylight come and me wan’ go home

Day-o, day-ay-ay-o
Daylight come and me wan’ go home
Day, me say day, me say day, me say day
Me say day, me say day-ay-ay-o
Daylight come and me wan’ go home

Series Navigationஅந்நியர்களின் வருகை…தொலை குரல் தோழமை

Leave a Comment

Archives