தமிழின் முதல் இணைய வாரப்பத்திரிகை

24 மே 2020

அணையும் விளக்கு

குமரி எஸ். நீலகண்டன்

Spread the love

எண்ணெயை
அவ்வப்போது ஏற்றிக்
கொள்கிறது தீபம்.

அங்குமிங்குமாய்
ஆடும் ஊசலாய்
ஆடி ஆடி அலைகிறது
தீபம்.

எண்ணெயினை
ஏற்றிக் கொண்டும்
அணைகிற வரை
அலைந்து கொண்டும்
இருக்கும் தீபம்
ஆடும் குடிகாரனின்
ஆக்ரோஷ
உருவத்தைக் காட்டி.

Series Navigationநானும் நம்பிராஜனும்மூளையும் நாவும்

Leave a Comment

Archives