தமிழின் முதல் இணைய வாரப்பத்திரிகை

12 ஜூலை 2020

நம்பிக்கை

ப.பார்த்தசாரதி

Spread the love

ப.பார்த்தசாரதி.

துரு பிடித்த
ஜாமெட்ரி பாக்ஸ்
ஒன்றை பல்லால்
கடித்து திறந்த
குழந்தை தினமும்
அரிசி போட்டாள்
என்றாவது ஒரு நாள்
மயிலிறகிலிருந்து மயில்
வருமென நம்பிக்கையில்.

Series Navigationமுன்னணியின் பின்னணிகள் – 12 சாமர்செட் மாம்பூபேன் ஹசாரிகா –

Leave a Comment

Archives