அக இருப்பு

Spread the love

அம்மாவின் ஸ்பரிசத்தில்
அனுதினமும்
தென்றலாயிருந்தது

பசி வந்து
அழைக்கும் போது
மட்டும் வீடு
சேரும் நாளில்
செல்லப் பிராணியாய்

அலுவல் குடும்பம்
அலைக்கழிக்க
துய்ப்பு செல்வம்
தொடுவானில் நிற்க
வழித்துணையாய்

புனைவும் பொறுப்பும்
கயிறு இழுத்த
போட்டிக்கு இடைப்பட்டு
சுமைதாங்கியாய்

தரிசனங்களின் அலைகள்
கட்டுமரமாய்
அசைக்கும்
நடு ஆயுளில்
சொரணை அதிகமான
இணையாய்

உறக்கம்

பறவைகளுக்கு
ஆதவன்
அடியொட்டி
சிறகு விரிப்போ
ஒடுங்குவதோ
அகமென்பதில்லை

அகமே புனைவின்
அடிப்படையாயிருக்க
சிறகுகளுக்குப்
பகலிரவில்லை

Series Navigationதமிழ்ப் புத்தாண்டு பிறக்கிறது.