இந்திய மொழி இலக்கியங்களை பிரெஞ்சு நண்பர்களுக்கு அறிமுகப் படுத்தும் ஒர் வலைப்பூ

Spread the love

அன்புடையீர்

இந்திய மொழி இலக்கியங்களை பிரெஞ்சு நண்பர்களுக்கு அறிமுகப் படுத்தும் வகையில் ஒர் வலைப்பூவை கூடிய விரைவில் எளிய வகையில் அறிமுகப்படுத்த உள்ளோம்.

உங்களுக்கு எங்கள் முயற்சியில் ஆர்வமும், பிரெஞ்சிந்திய மொழிகளில் ஞானமும், பிரதிபலன்களை எதிர்பார்க்காது உதவ முடியுமென்ற நம்பிக்கையுமிருப்பின் தங்கள் ஆதரவும் பங்களிப்பும் அவசியமாகின்றன
ஏப்ரலில் தொடங்கவிருக்கும் இவ்வலைத்தளம் குறித்து நண்பர்களுக்கு உரியகாலத்தில் தெரிவிப்பேன்.

நா.கிருஷ்ணா

nakrish2003@yahoo.fr
———————————————————–
Chers amis,

Afin de faire connaître la littérature Indienne auprès des Français, un blog en français va bientôt voir le jour.

Si vous êtes intéressés par cette démarche et croyez que vos connaissances en langues ainsi que votre passion pour la littérature peuvent y contribuer, vous êtes les bienvenus.

Le blog sera mis en route a partir d’avril 2012. Je vous tiendrai au courant de la date exacte.

Na.krishna
————————————————————

Series Navigationநிழல்-பதியம் இணைந்து குறும்படப் பட்டறைதில்லையில் கள்ள உள்ளம்…