ஒரு நதி ஒரு கடல் ஒரு சில கரைகள்

Spread the love

ஸ்வரூப் மணிகண்டன்

மறுகரையில் இருப்பதாகச்சொல்லி
செய்தியனுப்புகிறாய்.

நம்மிடையே நதியோடியிருந்த
காலம் போய்
வெகுநாட்களாகிவிட்டது.

இப்போது நான் வந்து நிற்கும்
கடலுக்கு
எந்தெந்தப்பக்கம் எத்தனைக்கரைகள்
என்று
யாருக்குத்தெரியும்?

Series Navigation