ஒரு நாளைய படகு

மஞ்சுளா

ஒரு சூரியனையும் 

ஒரு சந்திரனையும் 

வைத்துக்கொண்டிருக்கும் 

ஒரு நாளின் படகில் 

எந்த தேசம் கடந்து 

போவேன்? 

ஒரு பகலையும் 

ஒரு இரவையும் 

கடந்து கொண்டே 

பட படக்கும் 

நாட்காட்டியை 

கிழித்துப் போடுவதை 

தவிர 

            -மஞ்சுளா 

        -மஞ்சுளா 

Series Navigationகவிதைகள்கம்போங் புக்கிட் கூடா