கலில் கிப்ரான் கவிதைகள் (1883-1931) மனிதரின் மந்திரி (A Councellor of Men) (கவிதை -48 பாகம் -1)

மூலம் : ஓவியக்கவி கலில் கிப்ரான்
தமிழாக்கம் : சி. ஜெயபாரதன், கனடா

“வாழ்க்கை என்பது வெவ்வேறு இணைப்புகள் பல பின்னிய ஒரு சங்கிலிப் பிணைப்பு. துயரம் என்பது தற்காலத்துக்கும், நம்பிக்கை உறுதி ஊட்டும் எதிர்காலத்துக்கும் உள்ள ஓர் பொன்னிணைப்பு.. அது தூங்குவதற்கும் விழிப்பதற்கும் இடைப்பட்ட ஓர் எழுச்சி.”

கலில் கிப்ரான் (அன்பு மயமும் சமத்துவமும்)

விரிந்த அறிவும்
விவேக நியாயமும்
வாழ்க்கை அனுபவமும் இல்லாமல்
எப்படி என்னை நான்
மதிப்பிடு வேன்
மனிதரின் ஒரு மந்திரியாய் ?
உன்னைப் போல்
ஆரம்பம் முதலே இங்குளேன் !
அதுபோல் இறுதி வரையும்
நானிருப்பேன்.
நான் பெறும் அனுபவத்துக்கு
வரையறை இல்லை !
எரியும் தீப்பந் தத்தின்
ஒரு பகுதி யானது
மனித ஆத்மா ! அதிலிருந்து
படைக்கும் போதே
கடவுள் தன்னை
விலக்கிக் கொண்டது !
ஆதலால்
உன் ஆத்மாவும்
என் ஆத்மாவும் ஒன்றே !
நாமெல்லாம்
ஒன்றிப் போனோம்
இறைவ னோடு !
மனித மந்திரியாய் நான் எனைக்
கருதிக் கொண்டால்
காரணம் அதற்கு
உன் ஆத்மா வோடு என் ஆத்மா
ஒன்றிப் போய்
எனக்கு உபதேசம் செய்யுது !

(தொடரும்)
+++++++++++++

தகவல் :

1. The Prophet By : Kahlil Gibran, Published By : Senate (2003)

2. The Prophet By : Kahlil Gibran Published, By Wordsworth Editions Ltd. (1996)

3. Tears & Lauhgter By : Kahlil Gibran, Published, By : Castle Books (1993)

4. The Voice of The Master By : Kahlil Gibran Translated from Arabic By : Anthony Ferris (1967)

5. Thoughts & Meditations By : Kahlil Gibran Translated from Arabic By : Anthony Ferris (1968)

For further information:
The Prophet By Kahlil Gibran :

http://www.katsandogz.com/gibran.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Khalil_Gibran

http://www.inner-growth.info/khalil_gibran_prophet/main.htm

Kahlil Gibran Art Gallery :
http://www.inner-growth.info/khalil_gibran_prophet/html/galleries/gibran_gallery1.htm

*********************
S. Jayabarathan [jayabarat@tnt21.com] (August 16, 2011)

Series Navigationபேசும் படங்கள் ::: கோவிந்த் கோச்சாகவிஞானி ரூமியின் கவிதைகள் (1207 -1273) காதலராய் இருக்கும் போது (உன் நீர்ச்சுனையில் எழும் தண்ணீர்) (கவிதை -44)