‘கிருஷ்ணப்ப நாயக்கர் கௌமுதி’ நூல் வெளியீடு

krishnapa book invitation final proof

அன்பினிய நண்பர்களுக்கு ,
26-1-2013 அன்று புதுவையில் நடைபெறவிருக்கும் ‘கிருஷ்ணப்ப
நாயக்கர் கௌமுதி’ நூல் வெளியீடு அழைப்பிதழை இணைத்துள் ளேன்
அனைவரும் வருக.

பணிவுடன்
நா.கிருஷ்ணா

Series Navigationமெய்ப்பொருள்தேவமுகுந்தன் – ஒரு புதிய வரவு ஒரு புதிய குரல்