குமார் மூர்த்தியின் பத்தாவது நினைவு ஆண்டு

 

 

செப்படம்பர் 4, ஞாயிறு 2.00 பிற்பகல்
ஸ்காபரோ விலேச் கொம்ய+னிட்டி சென்டர்
3600 கிங்ஸ்டன்
ஸ்காபரோ, ரொறன்டோ
(மார்க்கம் – கிங்ஸ்டன்)

சிறப்புரை: கல்வியும் சமூக நீதியும்
பேராசிரியர் மா. சின்னத்தம்பி
(யாழ் பல்கலைக்கழகம்)

சிறப்பு நிகழ்ச்சி

ஒடுக்கப்பட்டவனின் குரல்

எழுத்தாளர் சோபா சக்தியுடன்  ஒரு உரையாடல்

தொடர்புகளுக்கு: 416-7311752– 416-7376351

 

 

Series Navigationஅண்ணாமலைப் பல்கலைக் கழகம் வெளியிட்டுள்ள கம்பராமாயண உரைகள் பற்றிய அறிமுகம்பரீக்‌ஷா வழங்கும் பாதல் சர்க்காரின் முனியன் தமிழ் வடிவம்: இயக்கம்: ஞாநி