கூகை

                 

வலிக்காமலே அடிக்கலாம்

என வார்த்தையாடினர்

அடித்தல் என்பதும்

கடுமையான அன்பின் வழி

அப்பா அம்மாவிடமும்

அண்ணனிடமும் என்னிடமும்

அடையாளம் காட்டியது

வசவுகள் அடியைவிட

வாழ்வில் மிகவும் ஆபத்தானவை

வழியெல்லாம் அடைத்துவிடும்

எந்தச் சந்தர்ப்பத்திலும்

வழிகளை மூடக்கூடாது

வானத்து இடியினால்

வழிகின்ற வசவும்

வலிக்காமல் அடிக்கின்ற

மின்னலின் வீச்சும்

அடையாளம் காட்டுவது

ஆலமரப் பொந்திலிருக்கும்

அழகான கூகையைத்தான்

===================================

Series Navigation2019ஆம் ஆண்டிற்கான ‘விளக்கு’ விருதுகள் அறிவிப்பு – கலாப்ரியா, பேரா. க.பஞ்சாங்கம்ஒற்றைப் பனைமரம்