சாணி யுகம் மீளுது

Spread the love

 

 
image.png
 
 
 
சி. ஜெயபாரதன், கனடா
 
 
சாணி யுகம்
மீண்டும்
வரப் போகுது !
கிரீன் எரிசக்தி !
மீள்புதிப்பு எரிசக்தி !
வீட்டுக்கோர்
மாட்டுக் கொட்டம் !
சாணம் வீட்டுக்கு
எரிசக்தி !
நாட்டுக்கு மலிவு 
மின்சக்தி !
இரட்டைக் காளைகள்
இழுக்கும் வண்டி,
வயலை
உழுதிடும் ஏர்கள், 
ஒற்றைக் குதிரை இழுக்கும்
வண்டி, 
சைக்கிள் மிதிவண்டி,
இவைதான்
எதிர்காலத்தில் இயங்கும் 
சூழ்வெளி சுத்தமான
வாகனங்கள் ! 
ஆராய்ச்சி
தேவை இல்லை !
ராக்கெட் 
விஞ்ஞான மில்லை !
 
==============
 
 
Series Navigationதமிழ்,மலையாள கவிதை சங்கமம்குருட்ஷேத்திரம் 22 (கிருஷ்ணர் என்ற புரிந்துகொள்ள முடியாத மனிதர்!)