சிற்பம்

Spread the love

 


‘பாவம் காகம், பசிக்குமென்று

ஒரு வடை கொடுத்தாள் பாட்டி..’

என்று தொடங்கிற்று உன் காக்கா கதை!

 

பார்த்துப் பிடிக்கவில்லை,

பழகிப்பார்த்துப் பிடித்தது,

சின்ட்ரெல்லாவை உன் இளவரசனுக்கு!

 

‘ரெயின் ரெயின் கம் அவர் வே’ என்றும்

‘நிலா நிலா பறந்து வரேன்’ என்றும்

பாடப்பட்டன உன் நர்சரி ரைம்ஸ்!

 

இவை மட்டுமல்ல

அழகாய் உன் தனித்துவத்தோடு

செதுக்கப்படுகிறது குழந்தையும் தான்!

Series Navigationசுதேசிகள்பூனைகள்