சுத்தம் செய்வது

 

உணவகத்தின்
சுய சேவையிலும்
நேரந்தான் ஆகிறது

களை எடுப்பதும்
சுத்தம் செய்வதும்
கத்தியின்றி ரத்தமின்றி
சாத்தியமில்லை என்றான்

அதற்கு மட்டுமே ஆனதென்றாலும்
தோசைக்கல் மேல்
துடைப்பம்
எப்போது பார்த்தாலும்
நெருடுகிறது

சொல்வதை கவனி
வள்ளல்களையும்
செங்கோல்களையும்
உலகம்
நிறையவே பார்த்தாகி
விட்டது
இன்னும் ஏன்
பத்தில் ஒன்பது
பரிதவிக்கிறார்கள்

இடம் பொருள் ஏவலால்
மௌனம்
நகருமளவு இடம்
பிடித்துத் தரும்

முன்னொரு நாள்
இறுக்கக் கட்டாத
துடைப்பத்தில்
இருந்து சிறு
குச்சிகள்
உதிர்ந்து மேலும்
குப்பையானது

Series Navigationவேனில்மழை . . .மரணம் பற்றிய தேடல் குறிப்புகள் – வெ. இறையன்புவின் இரு நாவல்களை முன் வைத்து..