சூபி கவிதை மொழி

Spread the love

பீர்முகமது அப்பாவின் பாடல்வரிகள் சிலவற்றை வஹாபிய நண்பர்கள் சர்ச்சைக்குரியதாய் முன்வைத்தார்கள். இதுநாள்வரை இப்பாடல்வர்களுக்கான விளக்கங்கள் யாராலும் சொல்லப்படாததற்கு காரணம் அவை இஸ்லாமிய இறையியலுக்கு எதிராக உள்ளதுதான் என்பது போன்று இவ்விவாதங்கள் தொடர்ந்து முன்வைக்கப்பட்டன.

தமிழ் சூபிக்கவிஞர்களின் மொழியையும், கலாச்சார நிலைபாட்டையும் புரிந்து கொள்வதில் இன்னும் தெளிவுகள் உருவாக வேண்டும். தற்போது சர்ச்சைக்கு ஆளாக்கப்பட்ட சில கவிதைவரிகளுக்கான சில வாசிப்புகளை கவனிப்போம்.

1) நீயே புவிக்குள் ரஸூலாக வந்தாய்.

முதல்நிலை அர்த்தம்

ரஸுல் என்பதன் பொருள் இறைத்தூதர்.

தூதர் என்பவர் யார்.. இறைவனின் தூதுத்துவத்தை(வஹி) கொண்டு வந்தவர். இறைவனே அவனது வார்த்தைகள் மூலம் தூதுத்துவமாய் இப்புவிக்குள் வந்ததை இவ்வரிகள் குறியீட்டுப் பொருளின் குறிப்பீடு செய்கின்றன.

இந்த குரான் எனக்கு வஹிமூலம் அருளப்பட்டது(6:19)

எந்த மனிதரிடத்திலும் அல்லாஹ் பேசுவதில்லை வஹியைத் தவிர…..(42:51)

இரண்டாம் நிலை அர்த்தம்

பீர்முகமதுஅப்பா தன்பாடல்களில் நபிகள்நாயகத்தை நயினார்முஹம்மதனார்,ஆண்பிள்ளைச் சிங்கம் அஹமதுவாம், வேதநபி மிகுராஜிலுன்னை என்பதாக பலவிதமாய் பொருள்சார்ந்தும் அழைக்கிறார்.எனவே இவ்விடத்தில் மனித தோற்ற வரலாற்றோடு இணைத்துப் பார்த்தால் குரானிய கருத்துப்படி ரஸுல் என்ற சொல் அல்லாஹ்வின் முதல் தூதரும், முதல் மனிதருமான ஆதம்நபியைக் குறிப்பிடுகிறது.

நான் மனிதனைப் படைத்து அதில் என் உயிரைப் புகுத்தினேன்(அத்தியாயம் அல்ஹிஜ்ர் 15:29)

இறைவனுக்கு உருவம் இல்லை. ஆனால் உயிராக இருக்கிறான்.அந்த உயிரின் அம்சத்தை ஆதமுக்கு கொடுத்தபோது இறைவனின் உயிரும் பண்பும் ஆதமிடம் இடம் பெயர்கிறது.இதன் அடிப்படையிலேயே இறைவன் தன் ரூஹை கொடுத்து இப்புவிக்குள் ரஸுலாக(ஆதம் நபிஎன்ற தூதராக) வந்திருக்கிறான்.

எரியும் ஜோதியிலிருந்து ஒரு சுடரை பற்ற வைக்கிறோம்.இப்போது ஜோதி சுடராக இருக்கிறது.ஜோதியும் சுடரும் ஒன்றானதாகவும் இருக்கிறது.வேறுவேறானதாகவும் இருக்கிறது.இதுதான்அல்லாஹ் புவிக்குள் ரஸுலாக வந்த கதை.

2) நீயே உனக்கு ஸுஜூது செய்தாய்

இறைவன் தனக்குத் தானே வணக்கம் செய்தான் என்பதான பொருளை இவ்வரி நேரடியாகச் சொல்வது போல் தொனிக்கிறது. ஸுஜுது என்ற சொல் வணக்கம் செய்தல்/புகழ்ச்சி செய்தல் என்பதான குறியீட்டு அர்த்தம் கொண்டது.

எப்படி .. எதன்வழி…அல்லாஹ் தன்னத் தானே வணக்கம் செய்தான்?

தொழுகையின்போது ஓதுகிற அல்ஹம்துசூராவின் மூலமாகத்தான்.

எல்லாப்புகழும் அல்லாவுக்கே

அவன் அகிலத்தை (படைத்து) பராமரிப்பவன்

அளவற்ற அருளாளன்/நிகரற்ற அன்புடையோன்/

தீர்ப்புநாளின் அதிபதி

உன்னையே வணங்குகிறோம்/உன்னிடமே உதவியும் தேடுகிறோம்

எங்களை நேர்வழியில் செலுத்துவாயாக.

எவர்களின்மீது நீ அருள்புரிந்தாயோ அவ்வழியில்

அது உன் கோபத்துக்கு ஆளானோர் வழியுமல்ல..

நெறிதவறியோர் வழியுமல்ல..

இது அல்லாஹ் ஜிப்ரயில்(அல) மூலமாக முகமதுநபிக்கு அருளப் பெற்ற வசனங்கள்.அல்லாஹ்வை வணங்க அல்லாஹ்வால் வழங்கப்பட்ட வசனங்கள்.

இதற்கு ஆதாரமாக பீர்முகமது அப்பா எழுதிய முந்தைய வரியையும் இணைத்துப் பொருள்காண்வேண்டும்.

நீயே உனை புகழ்ந்துற்ற அந்நாளுன்னை நீயுணர்ந்து

நீயே உனக்கு ஸுஜூது செய்தாய்

இங்கு புகழ்ந்துற்ற என்பது குரானின் அல்ஹம்து சூராமூலம் அல்லாஹ் தன்னையே தான் புகழ்ந்தது குறிப்பிடப்படுகிறது.

இதில் அல்லாஹ் தன்னப்பற்றியே புகழ்ந்துரைகின்றான்.மரியாதை செய்கிறான். உன்னையே வணங்குகிறோம்/உன்னிடமே உதவியும் தேடுகிறோமென பிற மனிதர்களை வணங்கச் சொல்வதற்கு முன்மாதிரியாக தானே இவ்வசனங்களைச் சொல்லித் தருகிறான்.இது ஒருநிலையில் அல்லாஹ் தன்னைப் புகழ்வதாக/வணங்குவதாக/ஸுஜூது செய்வதாக குறியீட்டு நிலையில் தர்க்கம்சார்ந்த நுட்பமான பொருளைத் தருகிற்து.

இது இப்பிரதியின் முதல்நிலை அர்த்தம்மட்டுமே. இன்னும் இதனை பன்முகவாசிப்புக்கு உட்படுத்தினால் இன்னும் பல அர்த்தங்கள் கிடைக்கக் கூடும்.

3)சக்தியாய் சிவனாய் இந்த தாரணி தன்னிலாக்கி

முதல்நிலை அர்த்தம்

சக்தி என்பதன் பொருள் வல்லமை. சிவன் என்பதற்கு செம்மை/பூரணத்துவம் என்பது புராதன தமிழ் அகராதியின் பொருள்.வல்லமையோடும்,செம்மையாகவும் இந்த பூமியை இறைவன் ஆக்கியதை குறிப்பிடும் வரியாகும்.

இரண்டாம்நிலை அர்த்தம்

சக்தியாய் சிவனாய் என்பது பெண்ணுருவாகவும்,ஆணுருவாகவும் இந்த உலகம் உருவானதைக் குறிப்பிடுகிறது.

மூன்றாம்நிலை அர்த்தம்

மூலப்பொருள் சிவமாகிறது. படைப்பியக்க நிலை சக்தியாகிறது.இதனை சூபிய உரையாடலின்வழி லாஹூத்,இறைமை நிலையாகவும்,ஜபறூத் செயற்குணங்கள் கொண்டதாகவும் விளங்கிக் கொள்ளலாம்.

அறிவியல் நிலையில் சிவம் என்பது பொருள்(matter) சக்தி என்பது ஆற்றல்(energy)என்பதாகவும் பொருள்படுகிறது.

நான்காம்நிலை அர்த்தம்

பூரகம்,இரேசகம்,கும்பகம் என மூச்சுப் பயிற்சி நிலைகள் உள்ளன். பூரகம் உள்வாங்கும் மூச்சு,இரேசகம் வெளிவிடும் மூச்சு கும்பகம் உல்ளே நிலைநிறுத்தும் மூச்சு.

யோக பரிபாஷை அடிப்படையில் உள்வாங்கும் மூச்சு சக்தியாகவும், வெளிச் செல்லும் மூச்சு சிவமாகவும் குறிப்பீடு செய்யப் படுகின்றன.அல்லாஹு என்ற சொல்லில் அல்லா… உள்வாங்கி நிலைநிறுத்தும் மூச்சாகவும்,ஹு.. வெளிவிடும் மூச்சாகவும் உள்ளது

ஐந்தாம்நிலை அர்த்தம்

சிவனருணன், சிவமயம் என்பவற்றில் அருணன் என்பது சூரியன், ஒளி ஆகிய பொருள் கொண்டு ஒளிச் சூரியன், ஒளிமயம் என்பதான அர்த்தம் பெறுகிறது.

ஆறாம்நிலை அர்த்தம்

சிவமரம் என்பது உடலை மரத்துக்கு ஒப்புமை செய்வதாகும்.

திதிவரிதாகி நின்ற சீவனும் சிவனும் கூட்டி

இது பீர்முகமது அப்பாவின் பிறிதொரு பாடல்வரி. இங்கு சிவன் என்பது உடலாகவும்,சீவன் என்பது உயிராகவும் அர்த்தம் பெறுகிறது.

பீர்முகமது அப்பாவின் சர்ச்சைக்குரியதாய் நினைத்த பாடல்வரிகள் எவ்வளவு துல்லியமாய் குரானிய அடிப்படையிலும் தமிழிலக்கிய மரபின் வகையிலும் சிறந்து விளங்குகின்றன… . இன்னும் ஆழ்ந்து வாசித்துப் பாருங்கள்.புதிய வாசிப்பு அனுபவங்கள் கிடைக்கும். அர்த்தங்கள் தெளிவாகும்.

Series Navigationஎப்படி இருக்கும்?