தீயின் தரிசனம்

சருகுப் புதரிடை
மூங்கிலைமூங்கிலோடு செருகியுரசி
நெருப்பைக் கடைகிறான்.

அம்மா தயிர் கடைகிற
அதே பாவனையோடு
.
டிஸ்கவரி சேனலில்
நான் கண்ட காட்சி

வேகவேகமாக
கடையக் கடைய
சட்டென்று புகை அவிழ்கிறது

நெருப்புக் கங்குடன் புகையும்
அக் கூட்டை கைகளில்
ஏந்தி எடுக்கிறான்

அக்னி குஞ்சொன்றை
அன்று தான் கண்டேன்.

ரவிஉதயன்

Series Navigationகண்ணீருக்கு விலைபுதிய சுடர்