நாசா, ஈசா, சீசா முப்பெரும் விண்வெளி நிறுவகங்கள் மிகப்பெரும் விண்வெளித் தொலைநோக்கியை ஏவி உள்ளன

 

Ariane 5 moments after lift-offNASA’s James Webb Space Telescope – https://www.flickr.com/photos/nasawebbtelescope/51774831484/

Arianespace’s Ariane 5 rocket launches with NASA’s James Webb Space Telescope onboard, Saturday, Dec. 25, 2021, from the ELA-3 Launch Zone of Europe’s Spaceport at the Guiana Space Centre in Kourou, French Guiana. The James Webb Space Telescope (sometimes called JWST or Webb) is a large infrared telescope with a 21.3 foot (6.5 meter) primary mirror. The observatory will study every phase of cosmic history—from within our solar system to the most distant observable galaxies in the early universe. Photo credit: NASA
NASA Delays James Webb Telescope Launch Date, Again - The New York TimesThe James Webb Space Telescope is a space telescope developed by NASA with contributions from the European Space Agency, and the Canadian Space Agency. The telescope is named after James E. Webb, who was the administrator of NASA from 1961 to 1968 and played an integral role in the Apollo program. Wikipedia

 
 

 


Comparison of Webb with Hubble Primary Mirro
rs

முப்பெரும் விண்வெளி நிறுவங்கள் ஒப்பற்ற ஒரு பெரும் விண்வெளி ஆய்வு தொலைநோக்கியை ஏவி உள்ளன.

2022 ஜனவரி 8 ஆம் தேதி காலை 7:20 மணிக்கு, நாசா, ஈசா, சீசா [ NASA, ESA, CSA] [NATIONAL AERONAUTICAL & SPACE ADMINISTRATION, EUROPEAN SPACE AGENCY, CANADIAN SPACE AGENCY] ஜேம்ஸ் வெப் எனப் பெயர் பெறும் பெரும் தொலைநோக்கியை, [James Webb Telescope] ஈசா ஏவுதளம் பிரென்ச் கயானாவி லிருந்து ஏரியான்-5 ராக்கெட்டில் ஏந்தி, பூமியைச் சுற்றி ஆய்வு செய்ய வெற்றி கரமாக அனுப்பி உள்ளது. இப்போது இயங்கி வரும் ஹப்பிள் தொலைநோக்கி துவங்கிய அண்டவெளித் தேடலை, வெகு தூர ஒளிமந்தைகள் [GALAXIES] ஆய்வை, தூரத்து உலகங்கள் அமைப்பை, ஜேம்ஸ் வெப் தொலை நோக்கி தொடரும். அப்பெரும் பணிகளை உலக முப்பெரும் விண்வெளி நிறுவகங்கள் ஒன்று கூடி, பூர்வீகப் பேபி பிரபஞ்சம், முதல் ஒளிமந்தை, நமது சூரிய மண்டலம், அண்டைச் சூரிய மண்டலக் கோள்கள் ஆகிய வற்றின் தோற்றங்களை ஆய்வு செய்ய தங்க முலாம் பூசிய 21 அடி முதன்மைக் கண்ணாடி உள்ளது..

ஏவிய 27 நிமிடத்தில் விண்வெளி நோக்கச் சிமிழ் ஏரியன்-5 ராக்கெட்டிலிருந்து பிரிந்து, பூமியிலிருந்து சுமார் 870 மைல் [1400 கி.மீ.] உயரத்தில் பூமியைச் சுற்ற ஆரம்பித்தது. அடுத்த மூன்று நிமிடத்தில், வெப் தொலைநோக்கியின் சூரியத் தட்டுகள், விரிந்து விண்சிமிழ் சூரிய சக்தியில் இயங்கியது.

 

Illustration of the James Webb Space TelescopeAn artist’s view of the James Webb Space Telescope

A rendering of the James Webb Space Telescope with its components fully deployed.
NAMES Next Generation Space Telescope (NGST; 1996–2002)
 
MISSION TYPE Astronomy
OPERATOR STScI (NASA)[1]
COSPAR ID 2021-130A
SATCAT NO. 50463[2]
WEBSITE Official website
MISSION DURATION 10 years (planned)15 days (elapsed)
 
SPACECRAFT PROPERTIES
MANUFACTURER Northrop GrummanBall AerospaceL3Harris[1]
LAUNCH MASS 6,161.4 kg (13,584 lb)[3]
DIMENSIONS 20.197 m × 14.162 m (66.26 ft × 46.46 ft), sunshield
POWER kW
 
START OF MISSION
LAUNCH DATE 25 December 2021, 12:20 UTC
ROCKET Ariane 5 ECA (VA256)
LAUNCH SITE Centre Spatial GuyanaisELA-3
CONTRACTOR Arianespace
 
ORBITAL PARAMETERS
REFERENCE SYSTEM Sun–Earth L2 orbit
REGIME Halo orbit
PERIAPSIS ALTITUDE 250,000 km (160,000 mi)[4][5][failed verification]
APOAPSIS ALTITUDE 832,000 km (517,000 mi)
INCLINATION 4.0560[2]
PERIOD 6 months
 
MAIN TELESCOPE
TYPE Korsch telescope
DIAMETER 6.5 m (21 ft)
FOCAL LENGTH 131.4 m (431 ft)
FOCAL RATIO f/20.2
COLLECTING AREA 25.4 m2 (273 sq ft)[6]
WAVELENGTHS 0.6–28.3 μm (orange to mid-infrared)
 
TRANSPONDERS
BAND S-band, telemetry, tracking, and controlKa-band, data acquisition
BANDWIDTH S-band up: 16 kbit/sS-band down: 40 kbit/sKa-band down: up to 28 Mbit/s
 
INSTRUMENTS
FGS-NIRISSMIRINIRCamNIRSpec
ELEMENTS
Integrated Science Instrument ModuleOptical Telescope ElementSpacecraft (Bus and Sunshield)

James Webb Space Telescope mission logo  

தகவல் :

  1. https://en.wikipedia.org/wiki/James_Webb_Space_Telescope
  2. https://www.space.com/nasa-james-webb-space-telescope-launch-success
  3. https://www.nasa.gov/press-release/nasa-sets-coverage-invites-public-to-view-webb-telescope-launch
  4. https://www.bbc.com/news/science-environment-59419110

S. Jayabarathan [January 9, 2022] [R-0]

Series Navigation‘ரிஷி’(லதா ராமகிருஷ்ணன்)யின் கவிதைகள்விடுதலை இந்தியாவில் விஞ்ஞானத் தமிழ் வளர்ச்சி