பிளந்தாயிற்று

நேதாஜிதாசன்

புலம்பிகொண்டே இருக்கும்
நாக்கை அறுத்தாயிற்று
கிறுக்கிக்கொண்டே இருக்கும்
கையை அறுத்தாயிற்று
நடந்து கொண்டே இருக்கும்
காலை வெட்டியாயிற்று
மூச்சு விட்டு கொண்டே இருக்கும்
இதயத்தை பிளந்தாயிற்று.
அமைதியாகவே இருக்கும் மீதியை
என்ன செய்வதென்றே தெரியவில்லை

Surya V.N (Nethajidhasan)
Nethajidhasan.blogspot.in

Series Navigationஅறிவியற்பா: பொருண்மையீர்ப்பு அலைகள்!விசாரணை