முக்கோணக் கிளிகள் (பெரிதாக்கப்பட்ட​  நெடுங்கதை​)   படக்கதை – 16

Spread the love

மூலப் பெருங்கதை : சி. ஜெயபாரதன், கனடா

வசனம், வடிவமைப்பு : வையவன்

ஓவியர் : தமிழ்

படங்கள் : 61, 62, 63, 64

இணைக்கப்பட்டுள்ளன.

+++++++++++++++​
Mukkonakkilikal - 61

Mukkonakkilikal - 62

Mukkonakkilikal - 63

Mukkonakkilikal - 64

Series Navigation  திரும்பிவந்தவள்   தொடுவானம்  28. திருப்புமுனை