முக்கோணக் கிளிகள் (பெரிதாக்கப்பட்ட​ நெடுங்கதை​) படக்கதை – 10

Spread the love

முக்கோணக் கிளிகள்

(பெரிதாக்கப்பட்ட  நெடுங்கதை​)

 

படக்கதை  10

 

 

மூலப் பெருங்கதை : சி. ஜெயபாரதன், கனடா

வசனம், வடிவமைப்பு : வையவன்

ஓவியர் : தமிழ்

 

படங்கள் : 37, 38, 39, 40

 

இணைக்கப்பட்டுள்ளன.

 

Mukkonakkilikal - 37

Mukkonakkilikal - 38

Mukkonakkilikal - 39

Mukkonakkilikal - 40

 

​+++++++++++++++​

 

 

 

Series Navigation