மெல்ல இருட்டும்

தங்கம்மூர்த்தி

மெல்ல இருட்டும்
இவ்வேளையில்
உன் நினைவுகள்
ஒரு
நிலவைப்போல்
மேலெழுந்து
குளிர்ந்து ஒளிர்கின்றன.

நிலவின் ஒளி
மெல்லடி வைத்துப்
படர்கையில்

இருள்
நழுவி விலகி
நிலவுக்குப்
பாதையமைக்கிறது

குளிர்ந்த ஒளி
மழையெனப் பொழிந்து
என்னை
முழுவதும்
நனைத்திருந்தது.

அப்போது
பூமியெங்கும்
பூத்திருந்தன
நிலவுகள்.

Series Navigationமணிபர்ஸ்நம்பிக்கைகள் பலவிதம்!