மொழி…

அருணா சுப்ரமணியன் 
என் அர்த்தங்களை
அனர்த்தங்கள் ஆக்கினாய்!
ஆலோசனைகள்
ஆணவப்பேச்சு ஆனது…
மௌனங்களை எப்படி
மொழிபெயர்க்கிறாயோ?
Series Navigationகுற்றமே தண்டனை – விமர்சனம்தாழ் உயரங்களின் சிறகுகள்