வலையில்லை உனக்கு !

Spread the love
சி. ஜெயபாரதன், கனடா

பெண்ணே நீ

கண்ணுக்குத் தெரியாத

கம்பிமேல் நடக்கிறாய்
சர்க்கஸ் உலகில்
அம்மானை
ஆடிக் கொண்டு !
விழுவாயோ ? அழுவாயோ ?
விழுந்து
எழுவாயோ ?
விழாமல் கடப்பாயோ ?
அடியில்
வலையில்லை
பிடித்துக் கொள்ள !
Series Navigation“ சில்லறைகள் ”கூர்ப்படையும் மனிதன்…