விதிவிலக்கு

 

 

பாலம் நெடுக

நெருங்கி நின்றன

வாகனங்கள்

முடிவின்றி நீண்ட

போக்குவரத்து நெரிசல்

 

பாதிக்கப் பட்ட பயணிகள்

திருச்சி ஸ்ரீரங்கம்

எனப் பிரித்து

இரு

ஊர்களைத்

தனித்தனியாய்க்

குறிப்பிட்டுப்

பேசிக் கொண்டிருந்தார்கள்

 

பாலம்

இடைவழி மட்டுமோ?

இரண்டற்றதாக்காதோ?

 

எந்த அன்புப்

பாலமும்

அப்படி இருக்காது

இக்கரை அக்கரை

பாலம்

எல்லாம்

ஒன்றாயிருக்கும்

 

நான் மாறினாலும் மாறிடுவேன்

மூன்று வார்த்தையில்

அவள்

துண்டித்துக் கொண்டு

போனது

விதிவிலக்கு

Series Navigationகடைசிக் கனவுபயணங்கள் முடிவதில்லை