திண்ணையில் எழுத்துக்கள்

This entry is part 26 of 29 in the series 12 ஜனவரி 2014

வணக்கம்

திண்ணையில் எழுத்துக்கள் பழைய வடிவமைப்பில் குறியீட்டில் இருப்பதை மாற்றமுடியாதா.? இன்றைய தலைமுறையில் பல பேருக்கு விளங்காமல் போகலாம்
உதாரணமாக     ணை, னை, லை,
மற்றும்          றா, னா,ணா,
நன்றியுடன்
யூசுப் ராவுத்தர் ரஜித்
Series Navigationவைரஸ்சீதாயணம் நாடகப் படக்கதை – 1 ​5
author

யூசுப் ராவுத்தர் ரஜித்

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *