விபத்து

This entry is part 1 of 31 in the series 4 மே 2014சத்யானந்தன்

முதுகில் சுமையானாலும்
கேள்விகள் விடைகள் பின்னிக் கிடந்தாலும்
தொடராத தொடர்புகள் நிறைந்து கிடந்தாலும்
கால வரிசை தவறாததால்
கட்டளையிட்டால் மட்டுமே விழிப்பதால்
இறந்த காலத்தை விடவும்
மடிக்கணினி தோழமையானது

தலைமுறைகளுக்கு நடுவே
தற்காலிகப் பாலங்கள்
வணிகப் பரிமாற்றங்களுக்கு
வசதிப் படி ஊடகங்கள்
முக்காலங்களை
இருமையான உலகை
பலூன்களாகவோ
கட்டுமானங்களாகவோ
எழுப்பிப் பின் 
தகர்த்து
கண்ணிகள் இல்லாத
சங்கிலியின் வலிமை காட்டும்

தொடுகைக்கு அப்பாற்பட்டு
காணப்படுவதான
சமூக தளம்
வலைப்பதாய்
விரிவதுவாய்
தனிமைச் சிறைத் தாளுமாய்

சாவிகள்
கடவுச் சொற்கள்
காக்கும் கோட்டையின்
மாய அகழிகள்
தென்படும்
மறையும்
நீ தாண்டினால்
அது விபத்தே

Series Navigation
author

சத்யானந்தன்

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *