மாஞ்சா

This entry is part 10 of 25 in the series 2 ஆகஸ்ட் 2015

சத்யானந்தன்

 

காற்றாடிகள் வெறும்

காட்சிப் பொருள்

உங்களுக்கு

 

அதனாலேயே

மாஞ்சாக் கயிறு உங்கள்

புகார்ப் பட்டியலில் மட்டும்

 

பட்டம் விடுவதில்

வீரமும் போட்டியும்

துண்டித்தலும்

தனித்து மேற்செல்லுதலும்

மாஞ்சாவன்றி சாத்தியமேயில்லை

 

நீங்களோ என்

காத்தாடியின்

வெற்றி பற்றி

நான் பேசத் துவங்கினாலே

மாஞ்சா செய்த​ காயங்கள்

பற்றி புலம்பத் துவங்குகிறீர்கள்

 

வீரத் துக்கும் காற்றாடிக்கும்

விளையாட்டுக்கும்

மட்டுமல்ல நீங்கள்

எனக்கும்

அன்னியமே

Series Navigationவாராது வந்த மாமணி – எங்கள் அப்துல்கலாம்மனக்கணக்கு
author

சத்யானந்தன்

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *