உறக்கம்

நிஷாந்தன்

தூங்காமல் அடம் பிடித்து அழுத
குழந்தையிடம் கொடுத்தேன்
பொம்மை ஒன்றை.

சமாதானமடைந்த குழந்தை
உறங்கத் தொடங்கியது.

பொம்மை மட்டும் விழித்திருந்தது
தனியாக.

Series Navigation