ஒய் திஸ் கொலவெறி கொலவெறிடி?

Series Navigationகவிஞானி ரூமியின் கவிதைகள் (1207 -1273) கோடாரியில் தகர்ப்பாய் ! (கவிதை -52 பாகம் -2)