குரூரம்

எப்படிச் சொல்வது
இழிவான காரியத்திற்குச்
சாட்சியாக
நான் இருந்துவிட்டேனென்று
கோழைத்தனத்தால்
கைகட்டி நின்றுவிட்டேனென்று
அச்சத்தால்
உடல் வெலவெலத்து
வேர்த்துவிட்டதென்று
அடிமை போல்
காலணிகளை துடைத்தேனென்று
மனசாட்சிக்கு விரோதமாய்
நடந்து கொண்டேனென்று
பணம் என் கண்களை
மறைத்துவிட்டதென்று
அபலையின் கதறலை
கேட்டதாக காட்டிக்கொள்ளாமல்
நடித்துவிட்டேனென்று
எச்ச சோற்றை
அருவருப்பில்லாமல்
தின்ன ஆசைப்பட்டேனென்று
நடந்த விபரீதத்தில்
எனக்கும் பங்கிருக்கிறதென்று.

Series Navigationமிகுதிகாணாமல் போன தோப்பு