நிதர்சனம்

என்ன தான் தங்க கோவில் என்றாலும்
இடிதாங்கி என்னவோ அலுமினியத்திலும்
தாமிரத்திலும் தான் இருக்கிறது.

அ.லெட்சுமணன்

Series Navigationத்வனிஎனது இலக்கிய அனுபவங்கள் – 18 எழுத்தாளர் சந்திப்பு – 5. சி.மணி