நெத்தியடிக் கவிதைகள்

Spread the love

 

 

பத்து

ஆண்டுகளாக

என்னால்

சாதிக்க

முடியாததை

ஒரு மூட்டைப்பூச்சி

சாதித்து விட்டது

 

என் கணவர்

புதுக் கட்டில்

வாங்கிவிட்டார்

 

*****

 

‘ஓவர் ஸ்டே’

இங்கு

பிரம்படிக் குற்றம்

ஓடிவிடுங்கள்

புகைமார்களே

*****

என்றோ கொடுத்த

பத்து வெள்ளியை

கொடுப்பார் என்று
நானிருக்க
மறந்திருப்பேன் என்று
அவர் இருக்க
இன்றுவரை
அந்தப் பத்து வெள்ளியை
அவர் தரவுமில்லை
நான் பெறவுமில்லை
அது

கடனா?
இனாமா?
பிச்சையா?
திருட்டா?

—————

தெரியாது

 

அம்மணம்

அவமானமென்று

குழந்தைக்குத்

தெரியாது

 

 

அமீதாம்மாள்

 

 

Series Navigationசெம்மொழிச் சிந்தனையாளர் பேரவைதொடுவானம் – 92. பெண் தேடும் படலம்