முக்கோணக் கிளிகள் (பெரிதாக்கப்பட்ட​ நெடுங்கதை​) படக்கதை – 9

முக்கோணக் கிளிகள்
(பெரிதாக்கப்பட்ட​ நெடுங்கதை​)

படக்கதை – 9

மூலப் பெருங்கதை : சி. ஜெயபாரதன், கனடா
வசனம், வடிவமைப்பு : வையவன்
ஓவியர் : தமிழ்

படங்கள் : 33, 34, 35, 36​

​இணைக்கப்பட்டுள்ளன.

​+++++++++++++++​
Mukkonakkilikal - 33

Mukkonakkilikal - 34

Mukkonakkilikal - 35
Mukkonakkilikal - 36

Series Navigation